måndag 15 juni 2009

Om antibiotikaresistens på Newsmill

Jag skriver tillsammans med Karl MalmqvistNewsmill ett svar på specialistläkaren Max Bell som driver tesen att en fri etableringsrätt (som vi har i Vårdval Stockholm) kan riskera att leda till ökad resistens mot antibiotika. Ökad resistens är är ett allvarligt och på sikt ökande problem - något vi också har uppmärksammat och motarbetar från Alliansens sida genom bl.a. "kloka listan" och genom att skapa en lokal STRAMA-grupp. Men utvecklingen beror inte på Vårdval Stockholm som Bell antyder.

Inga kommentarer: