torsdag 9 oktober 2008

Mer patientmakt genom privat folktandvård

Idag har vi i landstingsalliansen presenterat vårt förslag om hur vi ska kunna få en bättre konkurrens på den dåligt fungerande tandvårdsmarknaden. DN rapporterar om det här. Detta är en nyckelfråga för att säkra en tandvård som medborgarna har råd med och för att förhindra att tandhälsan blir en klassfråga.

Vårt förslag innebär att landstingsägda Folktandvården AB får ett uppdrag att sälja mottagningar motsvarande 7-9 procent av sin omsättning. Uppskattningsvis handlar det om 4-8 tandvårdsmottagningar. Förslaget är ett sätt att nå målet med fler större aktörer som var intentionen bakom avknoppning.

Krav kommer att ställas på att köparna - oavsett om det är personalgrupper, nya tandvårdsbolag som Thea, Smile, City Dental eller Mörby Dental Group - tar över Folktandvårdens "områdesansvar" som t. ex. innebär att man måste ta emot alla slags patienter och kalla barn och ungdomar till tandvårdsundersökning om de inte själva har valt tandläkare. Man skulle kunna säga att vi skapar "privat folktandvård".

Ibland hävdas att mångfalden redan är tillräckligt stor inom tandvården. Flertalet mottagningar är ju privata. Problemet är dock att det finns för få större och medelstora tandvårdsmottagningar och bolag. De små aktörerna har svårt att bli tydliga för konsumenterna och utmana Folktandvården. För att ge stressade patienter med begränsade inkomster en verklig kundmakt så behöver det finnas fler större tandvårdsmottagningar som på ett tydligt sätt förmår visa upp sina priser och sin kvalitet och som är beredda att konkurrera också med priset.

Med vårt förslag ger vi landstingets eget folktandvårdsbolag möjligheter att hålla sin egen struktur som modernt tandvårdsbolag någorlunda intakt. Det är viktigt. Jag och många andra invånare i Stockholms län uppskattar Folktandvårdens höga kvalitet och goda service. Men det är bra också för Folktandvårdens utveckling att få konkurrenter i sin egen viktklass.

Intressant? Andra bloggar om folktandvård, tandvård, stockholms läns lansting

2 kommentarer:

Anonym sa...

Som anställd på en av de kliniker som hotas av utförsäljning undrar jag hur ditt tänk är att Folktandvården ska må bättre av att några av de större lönsamma klinikerna ska säljas? Det lär knappast finnas något intresse att köpa de mindre lönsamma klinikerna i socio-ekonomiskt svaga områden där det är svårt att få god lönsamhet eller hur? Idag bygger folktandvården i viss mån på solidaritet så att vinsten från de som går bra kommer de som går sämre tillgodo. Du försvagar istället folktandvården och tvingar in fungerande kliniker i ett privatsystem, som åtminstone personalen inte har efterfrågat.
Ewa Stavenow

Anonym sa...

Hej Gustav

Jag hoppas att du förstår hur du och dina kollegor framstår inom Folktandvården. Avknoppning blev inget av, dax för utförsäljning sen skjuts beslutet upp och istället hörs röster om franchising. Vad gäller egentligen? Leker ni Kalle Anka med skattebetalarnas lönsamma seriösa aktiebolag?

Personalen mår dålig, har du/ni förståelse för konsekvenserna? Drabbade avknoppningsmottaningar blöder? Bryr du dig?

Det är svårt att göra något bra av denna historia. Gustav släpp detta du har redan misslyckats i våra ögon! Lägg din energi på något annat där den behövs. Folktandvården som företag och de anställda skulle må mycket bättre om ni inte förstörde de vi försöker att bygga upp. Vi jobbar i motvind!! Vad sägs om att verka för en bättre tillvaro för Stockholms hemlösa istället?

Bevara Folktandvården i Stockholm!