måndag 15 september 2008

Helikopterläkarna på krigsstigen

Idag skriver DN om akutläkarna som inte vill byta arbetsplats. Oppositionslandstingsrådet Dag Larsson är inte sen med att kalla beslutet hyckleri och en försämring av akutsjukvården - när han själv tog beslutet om att avskaffa den livsviktiga sommarhelikoptern under sin tid vid makten. En helikopter vi återinförde efter valet. En och annan läsare tänker nog att politikerna - särskilt undertecknad - är helkorkade. Men som vanligt är verkligheten mer komplicerad än media gör gällande. Begrunda följande:

1. Förslaget att flytta akutläkarna från helikoptern på Värmdö till en mer centralt placerad akutläkarbil - är framtaget av landstingets främsta medicinska expertis. Syftet till skillnad från vad Larsson antyder att skapa en säkrare ambulanssjukvård. Med andra ord:

- Expertisen bedömer att det till flertalet olycksplatser går fortare att föra fram läkarna med bil.

- Expertisen bedömer att i de fåtal fall där helikopter behövs för att föra fram läkarna till olycksplatsen så kan antingen läkarna hämtas av helikoptern eller Uppsala-helikoptern anropas.

2. Att akutläkarna sitter i helikoptern innebär att de som är beroende av helikopter för vanliga ambulansuppdrag - dvs. skärgårdsbor och boende i avlägsna delar av länet - inte får en lika bra ambulanssjukvård som de som kan nås med bilambulans. Detta eftersom helikoptern måste hållas i största möjliga beredskap för stora olyckor eller de mest allvarliga fallen.

3. Akutsjuksköterskorna är faktiskt basen i hela länets ambulanssjukvård och minst lika bra lämpade som akutläkarna att ta hand om de allra flesta fall där ambulans behövs. Det gäller t. ex. sannolikt för den motorsågsolycka på Ljusterö som nämns i DN-artikeln. Med andra ord:

- De som är beroende av helikopter för att nås av ambulans har i allmänhet inte något större behov av akutläkare än de som bor på fastlandet eller i länets centrala delar.

- Snabbhet och akutsjuksköterskor är de avgörande faktorerna i en trygg ambulanssjukvård.

4. Ambulanssjukvården behöver hela tiden noggrant utvärderas. Det gäller också denna förändring. Märker vi att det av expertisen framtagna förslagen inte fungerar bra kommer vi att vidta snabba åtgärder.

Intressant? Andra bloggar om ambulans, stockholms läns landsting

7 kommentarer:

Anonym sa...

Bäste herr andersson!

Jag jobbar inom ambulanssjukvården I STHLM och stöder dina beslut till 100%.
Prehospitalt så gör läkarna och narkossjuksköterskorna i princip samma sak. Man kan göra mycket idag prehospitalt men inte nämnvärt lika mycket som man kan på sjukhus.

Prehopistal sjukvård går i korta drag ut på att säkra vitalafunktioner, behandla och transportera.

På sjukhuset kan Narkosläkarna göra mycket mer med sin kunskap, således behövs de bäst där där det dessutom är brist.

Inom den prehospitala sjukvården har läkarna dock en funktion, ledning vid större olyckor. För att bli bra på ledning krävs att man exponeras mycket för uppdrag med sådan karaktär och det gör man bäst ifrån en bil i stockholmsområdet.

Dr Oljelund menar ”att det räcker med att det är stopp i trafiken så kommer vi ingen vart”
Det medborgarna inte vet är att det under året många gånger är dåligt flygväder ex dimma, snö. Då blir helikoptern RÖD och läkarna blir duktiga på badminton.

Bäste herr Andersson !

Detta är orsaken till helikopterläkarnas rabalder

1.Läkarna har jätte lite att göra på helikoptern under vinterhalvåret (titta på statistiken)
-Mellan de få uppdragen kan man se på TV, sova, träna och spela badminton
Detta är ju förstås drömmen, då de får slita hårt på sjukhuset. Skattebetalarna får dock inte mycket valuta för sina 55000:-/mån som läkaren kräver i lön.

2. Det är tufft att åka helikopter, boystoys..

-Nej kära skattebetalare ni får mycket mer ut för era pengar om läkaren är mer tillgänglig i en bil mer centralt, och ni skärgårdsbor kan känna Er lika trygga som förr. Narkossystrarna är jätteduktiga där ute.

Slutligen vill jag bara rekommendera Herr Andersson att lyssna runt bland ambulanspersonalen i länet så kommer du få höra att läkarna gör mest nytta när de är tillgängliga på fältet i stället för i en soffa på Värmdö


Lycka till i debatten

Helikopterläkarna Värmdö sa...

Öppet svar från en helikopterläkare:

Det finns mycket i din blogg man kan ifrågasätta, Gustaf Andersson. Flitigt hänvisar du till "expertisen" men du är inte öppen för att möta oss som arbetar i verksamheten för att ta dig till våra synpunkter och våra erfarenheter. Vilka, om inte vi, vet vilka arbetsinsatser vi gör för medborgare i nöd? Vi skulle gärna möta den "expertis" som du svammlar om i en saklig debatt, där vi får ta del av de argument som fått dig att vara med att fatta detta närmast absurda beslut. Men vi får ju inte möta vare sig dig, eller de som lägger orden i din mun. Då blir det ju rätt svårt för oss som kollektiv att få dig att förstå de arbetsinsatser som dagligen genomförs. Vi har skickat våra argument till dig, både per mail och post dock utan respons.Du skriver att vi inte vill byta arbetsplats, vi får INTE byta arbetsplats då det är helt andra personer som rekryteras till läkarbilen, din första lögn redan på första raden.

För att ta oss an dina argument i tur och ordning:

1."Expertisen" bedömer att det till flertalet olycksplatser går fortare att föra fram läkarna med bil. Jaha? Hur ser det ut på Stockholms vägar idag? Kaos och köer, alltsom oftast ett kroniskt tillstånd. Och den dagen det blir en olycka, så blir ju inte situationen på vägarna bättre. Åk akutbil ett pass och förstå hur det ser ut, och hux-flux kommer även det i din hjärna ske en reaktion som ger dig insikt. I luften finns inga köer, i luften rör man sig snabbt.

2. Att helikoptern hålls i beredskap för stora olyckor och därmed hämmar användandet i skärgården är rent och kvalificerat nonsens! Så fort det handlar om en plats utan vägförbindelse så åker vi, ibland behövs vår kunskap och ibland inte.

3. "De som är beroende av helikopter för att nås har i allmänhet inget större behov..." Här lyser din okunskap med ett bländande sken. Bor man långt bort, på en avlägsen skärgårdsö eller i norra Roslagen, och behöver kvalificerad vård fort kommer man att få lida när du raserat ambulanssjukvårdens spetskompetens. Resan till sjukhus med ambulans tar tid, varför det är extremt viktigt att det prehospitala omhändertagandet kan påbörjas av både läkare och sjuksköterska på skadeplatsen.

4. Det du raserar i dag, tar lång tid att återställa när du märker att det haverar. Du måste då rekrytera ny personal, där erfarenheten försvunnit.

Med helikoptern kan vi snabbt agera inom hela länet, för allas bästa - skärgård eller innerstad spelar ingen roll. Där du behöver kvalificerad vård omgående kan vi verka direkt.

Att försöka ersätta vår helikopter med en läkarbil där huvuduppgiften är att styra patienter från ambulanser och akutmottagningar till rätt vårdnivå är som att lägga pussel med bitar från olika kartonger. Vi gör en helt annan sak, då vi redan tar hand om de som är svårast skadade eller sjuka medan läkarbilen verkar i den gråzon som i dag leder till långa köer på stadens akutmottagningar. Vi ser läkarbilen som en bra tanke, men den kommer aldrig att kunna ersätta de uppgifter som vi dagligdags löser. Vi jobbar mot olika mål, så enkelt är det…

Anonym sa...

Ja du anonym, ditt inlägg kan man säga vad man vill om. Till viss del håller jag med dig. Men sättet du lägger fram det på gör att debatten blir lika onyanserad som den att människor kommer dö om läkarna inte får flyga. Det går inte att säga att läkarna i en helikopter räddar mer liv än övrig personal. Om detta är fallet måste det beläggas vetenskapligt, vilket det inte gjorts. Snarare visar forskning från Kanada på en ökad trauma överlevnad då läkare ej deltar direkt i den prehospitla vården. Det du tar upp med att dom ofta är rödmärkta är ju en sak som sällan kommer fram, detta borde lyftas fram som en fördel för bilen.

jag anser att det fins andra viktiga saker att lyfta fram ang ambulanssjukvården i stockholm. den synnerligen dåliga ambulansberedskapen med vidhängande långa insatstider i hela länet. Det faktum att alla ärenden som finns i landstingets diarier ang långa väntetider och dålig ambulansberedskap är sekretessbelagda, vad vill dom dölja för medborgarna?

Helikopterläkarna kommer göra mer nytta i en bil än i helikoptern tror jag, det bästa vore kanske tillgång till fler läkare men detta har vi troligen inte råd med. Innan denna diskussion kommer upp så måste man öka beredskapen med vanliga ambulanser så att alla invånare får tillgång till en god ambulanssjukvård.

Roffe74 sa...

"Anonym", jag skulle vilja veta vad du stödjer dina argument på, en syster får ju inte handha svårt sjuka patienter inne på sjukhus utan läkarmedverkan, varför skulle hon bli bättre för att hon kommer utanför sjukhusets väggar? Nja, det luktar lite kränkt syster av ditt inlägg snarare än en faktisk önskan om att förbättra vården.

ambssk sa...

Det enda problem jag kan se med att hkp blir utan läkare är att besättningen blir en färre...
Vidareutbildade sjuksköterskor i ambulans gör mycket mer än vad vi gör inne på sjukhus. För att vi måste, då vi inte har en läkare med oss i ambulansen som kan bedöma och ordinera behandling till varje patient!
Att läkaren kommer finnas på marken i en bil kommer troligtvis göra läkaren mer tillgänglig, vi i ambulanserna kommer då förhoppningsvis få jobba mer tillsammans med läkaren istället för att de är osynliga ute på värmdö. Att kunna få assistans med ex patient med suicidförsök som vägrar medfölja till sjukhus eller barn och smärtlindring när det ej går att sätta pvk är inte trauma och jättehäftigt, men betydelsefullt både för patienterna och oss i ambulanserna!

Sen att Stockholm har för få akutambulanser och att alla ambulanser inte har EKG- det är ju de verkligen viktiga frågorna om patientsäkerhet som hkp-läkarna helt verkar strunta i!

Anonym sa...

Roffe74 den dagen de duktiga narkosläkarna kan göra samma saker prehospitalt som på sjukhus då är ja den förste som kräver läkare på samtliga prehospitala enheter.

Men så länge man inte lägger nervblockader,sätter artärnålar, preop bedömmer samt annat finlir då klarar man sig fint med den kompetensen som finns idag.

Nej kära narkosläkare uppe i det blå ni är hjärtligt välkommna till oss på "golvet" där vi för ett krig mot felprioriterade patienter, bilbrist, matbrist, övertid mm.

Nej vi ser verkligen fram emot att få träffa er läkare lite oftare i ambulanshallen för patinternas skull...

Anonym sa...

Jag blir bedrövad och chockad över det jag läser.... Först vill jag säga att jag röstat borgligt i hela mitt liv, bor numera ute på Ingarö och lever verkligen min dröm med min famil.

Det är så uppenbart och tydligt att många människor endast ser till sig själv och detta gäller då även tyvärr en del folkvalda.

Om min son eller någon annan i familjen eller i vilken familj som helst som bor här drabbas av en livshotande situation, så ska det få dröja ca 30 min innan en läkare finns till hands! Enklare en så blir det inte att förklara situationen som kommer att råda när läkarna försvinner från luften.

Vem som helst som har besvärat sig med att lämna stan och köra ut mot Värmdö, vet att det är en omöjlighet att komma fram på de vägar som finns, det är bara att vänta som gäller!

Skrämmande och obehagligt är det när "utredningar" och "expertisunderlag" endast är skrifter som tagits fram av statisktik och betänkanden vid något skrivbord.

Att sedan en del personer har behov av att låta sin avundsjuka och brist på egen initiativförmåga, sippra igenom med kommentarer om "löner" och "soffliggande" är för mig helt obegripligt och så enormt pinsamt.