torsdag 11 september 2008

Vi arbetar fortfarande för mångfald i Stockholm

Den som läser dagens DN kan få intrycket att Alliansen tvärbromsar i frågan om avknoppningar som en intervju med ett de fyra sjukvårdslandstingsråden ger sken av. Så är inte fallet - något beslut om att stoppa arbetet för mångfalden i vården finns inte. Vi är alla gemensamt fast beslutna om att öka personal- och patientinflytandet. För att klargöra vår ståndpunkt skickade vi nyss ut följande pressmeddelande.

När det gäller folktandvården har det hela tiden framgått att överlåtanden till personal ska ske på marknadsmässiga villkor. Därför är risken för förseningar på detta område små även om tekniken för verksamhetsöverlåtelserna och priset kan justeras.

Centerpartiets utgångspunkt är att de modiga och driftiga medarbetarna som har börjat processen med avknoppning fortfarande ska kunna ha möjlighet att driva inrättningarna i egen regi. Vi tänker inte lättvindligt överge varken de personalgrupper som med stora vedermödor och personliga risker utvecklat avknoppningsidéer eller medborgarna som har behov av en bättre konkurrens i tandvården.

Inga kommentarer: