tisdag 20 maj 2008

Papperslösa: "Och ändock rör hon sig"

Jag noterar att tonvikten i Federleys och c-riksdagsgruppens argumentation har förflyttats. Nu framhåller man att ingen hindrar landstingen att agera. Likaså tycks man ha en neutral inställning till den utredning om papperslösas tillgång till vård som ska tillsättas i höst. Bortblåsta - eller åtminstone mindre framträdande - tycks argumenten om att "migrationskedjan" skulle raseras om papperslösa helt sonika kan få vård i Sverige utan att först hiva upp plånboken. Det är dessa argument som av mig och många andra uppfattats som en variant på varningar för "social turism". Om vi slipper dessa argument i framtiden så kanske partiets och migrationspolitiske talesmannens mer nyanserade uppfattningar - vare sig de är nya eller gamla -framträder bättre.

Ingen är gladare än jag om regeringen och alliansens riksdagspartier bejakar landstingsinitiativ och en från Socialdepartementets och vårdetikens perspektiv genomförd utredning. Centerpartiets företrädare vet nu att de har en massiv partiopinions stöd om de bidrar till att hitta en lösning som gör att det mycket verkliga problemet med papperslösas tillgång till vård kan avföras.

Jag avhåller mig från att vidare fördjupa mig kring debatten på Centerstämman i Stockholm och nöjer mig med att citera Gallileo Gallilei efter att han inför påven och under hot av inkvistionens eld avsvor sig sin tidigare uppfattning att jorden cirklade runt solen och inte tvärtom - "Och ändock rör hon sig".

Inga kommentarer: