onsdag 19 december 2007

Principiellt viktigt beslut om blodgivning

Idag har Socialstyrelsen tagit ett inriktningsbeslut om att livstidsförbudet att donera blod för män som haft sex med män ska tas bort. Istället införs en 6 månaders karensperiod som innebär att man inte får ge blod under sex månader efter att man utfört "riskhandlingar". Exakt hur detta ska utformas är ännu inte klart men förhoppningsvis innebär det att homosexuella män som lever i stabila och monogama relationer nu kan få bidra till att minska den periodvis akuta blodbristen.

Det är en viktig principiell seger. Det är handlingar inte sexuell läggning som ska vara avgörande för hur regelverk ska se ut. Och regelverken måste vara proportionella och väl avvägda. Jag skänker en särskild tacksamhetens tanke till Socialutskottets centerpartistiske ordförande Kenneth Johansson som varit pådrivande i Socialstyrelsen för att en ändring skulle komma till stånd.

1 kommentar:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Hej Gustav!

Här kommer en manuell trackback och en julhälsning på samma gång. God Jul!

Bra att även bögar får hjälpa till att rädda liv!