onsdag 19 december 2007

Cederschiöld är 12 år bättre än Dennis

Idag presenterades så till slut Cederschiöldpaketet. Det är tråkigt att den inte fick en bredare politisk bas men socialdemokraterna har ju ställt sig bakom prioriteringslistan så en viss stabilitet får vi hoppas att uppgörelsen har. för förslagen är faktiskt riktigt bra. Här följer mitt pressmeddelande:

Pressmeddelande 2007-12-19
Centerpartiet Stockholms läns landsting

Cederschiöld är 12 år bättre än Dennis!

- Ett paket utan Österled och med trängselavgifter, den största spårsatsningen sedan t-banan byggdes och en Förbifart Stockholm som tar största möjliga miljöhänsyn. Det är resultat av Centerpartiets återkomst i Stockholmpolitiken. Cederschiöldpaketet är tolv år bättre än Dennispaketet.

Så kommenterar Gustav Andersson, centerpartiets landstingsråd och förhandlingsman, uppgörelsen som idag undertecknas.

- Stockholm behöver både vägar och spår. Den stora skillnaden mellan oss i Stockholmscentern och miljöpartiet är att vi tror på den nya miljöbilismen. Det är självklart angeläget att så många stockholmare som möjligt kan använda spår och buss för sina dagliga transporter. Därför är jag mycket nöjd med att uppgörelsen föreslår att flera viktiga spårsatsningar tidigareläggs. Säger Gustav Andersson (c).

Centerpartiet anser att Förbifart Stockholm är nödvändig för leda trafik förbi Stockholm. Däremot ser partiet inte samma behov av Österleden som med sin föreslagna dragning hotar Nationalstadsparken och att dra in mer trafik i innerstaden. Gustav Andersson är därför nöjd att Österleden uttryckligen inte är en del av överenskommelsen.

- Essingeleden är idag sårbar och alltför hårt belastad. Centerpartiet gick till val på att bygga Förbifart Stockholm som världens mest miljövänliga motorled och det är glädjande att uppgörelsen ger förutsättningar för detta. Österleden läggs uttryckligen utanför uppgörelsen, ges inte några statliga pengar eller trängselskattepengar. Om mot förmodan förslag om en helt privat finansierad Österled genom Nationalstadsparken blir aktuell bedömer jag att Centerpartiet fortsätter att motarbeta detta i berörda kommuner och på andra politiska nivåer. Med uppgörelsen i ryggen blir det lättare, avslutar Gustav Andersson (c).

För mer information:
Gustav Andersson (c), landstingsråd och centerpartiets representant i Cederschiöldsförhandlingarna 070-950 18 72

1 kommentar:

Pelle sa...

Var kan man läsa det slutliga förslaget i detalj?