tisdag 11 maj 2010

Strid om förbifart, miljöbilar och folkomröstningar.

I dag kommer landstingsfullmäktige anta Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010, det dokument som kommer att ligga som grund för i praktiken all fysisk utveckling av länet under de kommande tjugo åren.


Debatten har i stor utsträckning handlat om det stora spår- och vägpaketet som stat, kommuner och landsting presenterat under våren. Planen stärker många viktiga centerfrågor:

- Fortsatt skydd för de gröna kilarna,

- Massiv spårutbyggnad som inte bara moderniserar de befintliga spårvägarna utan också bygger nytt,

- Förbifart Stockholm,

- Knutpunkt för pendelbåtstrafik vid Slussen.


Om Centerpartiets bidrag till RUFS:en sade jag:


"Centerpartiet bidrag är att ge den regionala utvecklingsplanen en grön profil. Klimatpolitiken har förstärkts, gröna transportlösningar som spårbil, båtpendling och cykelvägar har fått en mer framskjuten roll och möjligheten att utveckla miljöteknik för att skapa nya gröna jobb har prioriteras."


Om förbifarten och de rödgrönas folkomröstning sade jag bl. a. följande:


"En folkomröstning kommer att bli extremt svårtydd. Hur ska alla kommuner kunna tvingas genomföra folkomröstningar? Hur ska landstinget kunna tvingas genomföra en folkomröstning om den inte har rödgrön majoritet? Min prognos är att vi – vid en folkomröstning – ingalunda har löst Förbifartsknuten. Det blir nya förseningar.


För det andra. Ett av de viktigaste skälen till de troliga förseningar som kan följa på rödgröna maktövertaganden är att de kommer att ha mycket svårt att klara finansieringen... Att skjuta upp Förbifarten – ett år, två år, tre år, tio år – kommer alltid att vara den enklaste kompromissen när rödgröna majoriteter har inflytande."


Om biltrafiken sade jag:


"Herr ordförande, biltrafiken måste ha sin roll i vår region också i framtiden. De spårstrukturer som de rödgröna ställer mot Förbifarten i en folkomröstning kan inte absorbera biltrafiken. Men, herr ordförande, då MÅSTE biltrafiken bestå av fordon med snabbt minskande påverkan på klimatet. Centerpartiet har räddat trängselavgiften som trafikpolitiskt instrument. Vi är öppna för att använda den dynamiskt också i fortsättningen – något RUFS:en också öppnar för."Intressant? Andra bloggar om regionplanen, RUFS 2010, stockholm, stockholms län, val 2010, landstingsval 2010

Inga kommentarer: