torsdag 20 maj 2010

Att kunna röra sig är en del av frihetstanken

Rasmus Fleischer på Copyriot, som oftast är en läsvärd bloggare med intressanta ingångar i olika frågor, drar mycket långtgående slutsatser av Centerpartiets ställningstagande för miljöbilism och byggande av Förbifart Stockholm.

Centerpartiet vill inte - som Fleischer antyder - öka biltrafiken i Stockholms innerstad. Fem snabba kommentarer:

1. Det var Centerpartiet som räddade kvar trängselskatten efter regeringsskiftet. Detta mot alla övriga Allianspartiers uppfattning.

2. Centerpartiet har starkt bidragit till det stora trafikpaket i Stockholm som till hälften består av nya spår. Däribland Spårväg City. Dessutom andra satsningar på kollektivtrafik såsom busskörfält med mera.

3. Förbifarten behövs bland annat för att leda trafik runt Stockholm. Centerpartiet vill att Förbifarten får busskörfält.

4. Busstrafiken, som utgör ca 80 procent av landets kollektivtrafik, bryter samman om det inte finns ett fungerande vägnät.

5. Bilar är i många sammanhang överlägsna ur bekvämlighetssynpunkt. Och miljöbilar slår ibland kollektivtrafiken också i miljö- och energisynpunkt. Därför vänder vi oss mot det generella bilmotståndet men vill ta krafttag för både miljöbilismen och kollektivtrafiken.

Det måste kunna gå att ha två tankar i huvudet samtidigt: Att både kunna se bilens och kollektivtrafikens respektive styrkor som transportmedel.


Läs även Johan Hedins kloka inlägg på Peace, Love & Capitalism, som bemöter Expressens ledarskribent Johannes Forssbergs skriverier på samma ämne.

Inga kommentarer: