onsdag 4 februari 2009

Kärnkraften: Helt förnybar energi måste vara slutmålet

De hemliga överläggningarna i Centerpartiets riksdagsgrupp om kärnkraften är en av kvällens nyheter. De flesta förstår att klimatfrågan får konsekvenser för lämpligheten av en snabb kärnkraftsavveckling i Sverige. Likväl behöver Centerpartiets ledning göra några mycket viktiga preciseringar av sin inställning till kärnkraftens framtid inför en uppgörelse om klimat- och energipolitiken:

1. Även om klimathotet är mer akut och måste få högsta prioritet de närmaste decennierna är kärnkraften ingen bra energikälla ur miljö- och säkerhetspolitisk synpunkt. Ser man kärnkraft som en lösning på klimatproblemen krävs en mångdubbling av antalet reaktorer i världen med kraftigt ökade risker för olyckor, kärnvapenspridning och användning av radioaktivt material i terrorsyfte.

2. Förnyelsebara energikällor växer så det knakar i både Sverige och övriga världen. Den utvecklingen måste ges gynnsamma möjligheter att fortsätta och förstärkas.

3. Därför bör kärnkraftens andel av energiproduktionen inte tillåtas öka och därigenom tränga ut marginellt dyrare förnyelsebara alternativ.

4. Ett sätt att uppnå detta är att slå fast att subsitutionen av den olja och kol som används i Sverige bör ske med förnyelsebara alternativ.

5. När olje- och kolanvändningen i Sveriges energiförsörjning (i bred mening, dvs även inom transportsektorn) ersatts med förnyelsebara alternativ måste målsättningen vara att ersätta också kärnkraften med förnyelsebara energikällor.

6. Dessa utgångspunkter innebär att en överenskommelse om fortsatt drift och förnyelse av tio kärnreaktorer (kristdemokraternas förslag) måste vara tidsbegränsad och omprövas i takt med att de långsiktiga klimatmålen uppnås.

När Centerpartiet preciserar sin ståndpunkt inför slutförhandlingarna med övriga partier i Alliansen om klimatpropositionen och energipolitiken är det oerhört viktigt att Maud Olofsson och centerledningen är tydliga med att vi inte gillar kärnkraft men inser att klimatfrågan måste få prioritet på mellanlång sikt. Annars riskeras inte bara allvarliga problem med trovärdigheten som liberalt miljöparti inför väljarna, utan också partimedlemmarnas övertygelse om att partiledningen gör en ansvarsfull bedömning av vad som krävs för att rädda vår miljö. Annorlunda uttryckt står partiets själ då på spel.

Kommundagarna i Visby blir ett mycket viktigt tillfälle för centerledningen att klara denna balansakt.

3 kommentarer:

Klas sa...

Men hur skall vi tackla det faktum att de energikällor vi kan bygga ut är främst sol och vind och kärnkraft - och i viss mån biokraftverk (om vi räknar bort koll/olja).

Sol och vind har alldeles för låg utnyttjandegrad för att klara basbehovet, även om de kan växa och bli ett större komplement än idag.

Biokraft är en marginell kraftkälla, som kanske bäst utnyttjas till fjärrvärme ?

Vad är då kvar?
-Utbyggnad av vattenkraft - det har ju visat sig svårt att bygga ut den mera - vi vill inte gripa in i våra floder och älvar mer nu ?

-Utbyggnad av kärnkraft - här är det ett motstånd som verkar gå "i arv".

Argumenten blir sämre och sämre - det enda riktigt stora argumentet är avfallsfrågan - där rikerna och mängderna med framtida generationer av kärnkraftverk (inte så framtida eftersom de planläggs redan nu i olika delar av världen) minskar.

Sen finns ju den moraliska aspekten med "att det är inte hållbart" - nej. Med gen 4 kraftverk och toriumkraftverk så har vi bara bränsle (nuvarande kända kvantiteter) för ett par tusen års drift med nuvarande energibehov - men om 1000-2000 år så "kanske" det finns alternativ ?
Solkraft och vindkraft är ju inte heller hållbara om vi skall diskutera såpass långa cykler - dels måste kraftverken produceras och ersättas hela tiden, och dels slutar solen att skina inom ett par 100000 år :)

/K

Gustav Andersson sa...

Biobränsle är ingalunda en marginell energikälla utan står idag för närmare en tredjedel av den totala energiförsörjningen i Sverige. Det är främst fjärrvärme. Utan den massiva utbyggnaden av biobaserad fjärrvärme skulle Sverige aldrig ha klarat av att minska växthusgaserna med 9 procent mellan 1990 och 2007.

Vindkraft, solkraft och vågkraft är energikällor med en nästan oändlig potential. Vindkraften är redan i dagsläget bara marginellt dyrare än den statssubventionerade kärnkraften. Den växer också mycket snabbt både i Sverige och globalt. För solkraft och vågkraft behövs ytterligare forskning för att utveckla konkurrenskraftig teknologi som kan tillämpas i stor skala.

Klas sa...

biobränsle är helt klart en oerhört marginell energikälla när det kommer till elproduktion - och elkraft är något vi kommer behöva mer av även om vi effektiviserar.

Kärnkraft är INTE subventionerad av staten (iaf inte i Sverige) - tvärtom betalas en särskild skatt som bla subventionerar vindkraften !

Vindkraft kan aldrig bli en baskraft - helt enkelt för att om det blåser för lite eller för mkt så får man inte ut ngn kraft...
Och nuvarande vindkraftverk ligger på så lite som 8% (20% i tyskland) av maxeffekten...

Solkraft har bra potential - vem vet kanske t.o.m. häruppe i norr - dock: lyser inte solen så blir det ingen energi (alltså inte om det är molnigt - det kan man klara - men på natten - so i norr tex varar 8-24h)

Så japp - sol,vind och vatten - men vi MÅSTE ha någor mer- en baskälla som är 24/7 - är man mot kärnkraft så får man visa på något annat - och de flesta verkar vara av åsikten att vattenkraften inte skall byggas ut mer . . .
/K