onsdag 25 januari 2012

Regeringen måste försvara arbetskraftsinvandringen!

SvD Brännpunkt skriver idag företrädare för organisationerna Företagarna och Svenskt Näringsliv att Migrationsverkets skärpta regler för arbetskraftsinvandring i själva verket innebär en grundlig inskränkning av hela denna viktiga reform. Det är lätt att se rimligheten i deras argument. Det är inte heller förvånande att Migrationsverket tar tillfället i akt att "slå till" mot en reform som man nog aldrig har varit särskilt förtjust i.

Arbetskraftsinvandring är en av grundbultarna i Alliansens migrationspolitik. Centerpartiet var det parti som först började driva frågan i början av 2000-talet och liksom vårt segerrika ställningstagande mot övergångsreglerna för de nya EU-ländernas medborgare utgör detta en av de viktigaste framgångarna för "nya centerpartiet" som vi har ett ansvar inför medborgarna att försvara.

Vissa missbruk av arbetskraftinvandringen har förekommit och det kan självklart finnas behov av justeringar. Men i en laddad, lika symboliskt som ekonomiskt viktig fråga, är det faktiskt en regerings ansvar att föreslå nödvändiga justeringar och låta riksdagen ta ställning till dem.

Jag vill inte spekulera i varför regeringen låtit Migrationsverket hantera en så viktig politisk fråga eller i vilken utsträckning detta speglar en politisk ambition från migrationsminister Tobias Billström. Jag kan bara konstatera att det är olyckligt om Centerpartiet går med på att en myndighet får pressa tillbaka politiska reformer som Sverige behöver och som är steg mot en så viktig mänsklig frihet som rätten att röra sig fritt och söka sitt levebröd genom sina händers arbete.

Inga kommentarer: