tisdag 10 augusti 2010

Mota Ohly i grind

Vänsterpartiet jobbar just nu hårt för att stoppa alla privata initativ inom välfärden och de jobbar hårt för att ge en bild av att välfärdsföretagares vinstintresse står i motsättning till patientens behov.

Denna bild av privata entreprenörers insatser för förnyad välfärd och valfrihet för patienter är både felaktig och bakåtsträvande. Centerpartiet tror att framtidens välfärd behöver entreprenörers nytänkande och drivkrafter.

När Lars Ohly försöker säga att konkurrens och vinstmöjligheter inom välfärden leder till försämrad tillgänglighet och sämre vård för vissa grupper svarar jag, tillsammans med Maud Olofsson och Marianne Larm-Svensson, landstingråd i Jämtlands län i Östersundsposten att privata vårdgivare ger både ökad tillgänglighet och kvalitet i vården.

Jag bemöter även densamme Ohly på DN Debatt tillsammans med min kollega Helen Törnqvist.

Inga kommentarer: