tisdag 15 januari 2008

Varför DN-debatt?

Möjligen frågar sig någon varför jag idag går till hårt angrepp mot den folkpartistiska partiledningens nya "klimatpolitik". Låt mig i korthet ge några skäl:

1. Deras inlägg i fredagens DN spär på en osaklig kritik mot användningen av biobränslen somen del i arbetet för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Denna kritik är antiglobalistisk till sin karaktär och söker sitt stöd i en opinionsbildning från grupper som ser världsekonomin som ett nollsummespel.
2. Deras patentlösning - storskalig utbyggnad av kärnkraft - kan enbart spela en marginell roll i den globala klimatomställningen. Jag avvisar inte kärnkraft som en del av lösningen men...
3. ... det är farligt för klimatfrågans lösning om orealistiska och till synes bekväma patentlösningar hindrar en bred politisk insikt om omställningens magnitud och att den faktiskt kommer att ha fundamental inverkan på allokeringen av våra utvecklingsbara naturresurser.
4.Om biobränsleutvecklingen på konstlad och politisk väg bromsas så försvårar det en historisk chans för tredje världens jordbruksekonomier att utvecklas och möjligheter att avpolitisera jordbrukspolitiken i EU och USA.
5. Politiker ska inte bestämma hur naturresurser ska användas. De ska skapa förutsättningar för marknadsekonomin att ta hänsyntill miljökostnader och låta marknaden utveckla lösningarna. Både el och biomassa måste hitta nya jämviktspriser som kommer att få konsekvenser för användningen. dessa konsekvenser är dock globala och därmed konkurrensneutrala.

Min uppfattning är inte att den svenska kärnkraften ska avvecklas i dagens läge. Den är utan tvivel problematisk ur miljösynpunkt men växthuseffekten är kortsiktigt mer allvarlig. I ett globalt perspektiv ter sig kärnkraftens möjligheter än mer begränsade och riskerna mer omfattande.

Min principiella uppfattning är att olika lösningar för att minska växthuseffekten bör behandlas neutralt. Den enda "enkla" åtgärden är att skapa ekonomiska förutsättningar för en snabb utfasning av oljan och kolen. Därefter får vi se vilken mix av nya energikällor och andra tekniska lösningar (t. ex. kolfällor) som visar sig vara effektivast.

Jag kan inte undvika ett intryck att fp-utspelet utformats för att uppnå en massmedial positionering och utirån förutfattade meningar om lämpliga lösningar om energikällor. Det främjar inte klimatarbetet i ett läge när vi snart får ta del av den nationella klimatdelegationens utredning.

2 kommentarer:

Harald Cederlund sa...

Hur osaklig är egentligen kritiken mot biobränslena? Det är riktigt att biobränslen oftast leder till en reduktion av växthusgaser - men om man väger in de övriga miljöeffekterna är det långtifrån säkert att biobränslet verkligen är miljövänligt.

Jag skrev om det i söndags på forskarbloggen och har även skrivit om det tidigare på min egen blogg Skor längtar ut.

Mitt intryck som forskare är att kritiken är högst befogad!

Gustav Andersson sa...

Forskare i vad?

Den centrala frågan nu bör vara hur vi stoppar en hotande klimatkatastrof. Utsläpp av partiklar i stadsmiljön - som också är en viktig miljöfråga - förbleknar exempelvis i jämförelse.

Självfallet behövs också andra miljöregler, t. ex. till skydd för regnskogar mm. Biobränsleproduktionen kan i många fall (t.ex i Sverige men inte i Brasilien) behöva utvecklas, t. ex. vad gäller energieffektivitet - och det kommer också att ske när de ekonomiska spelreglerna för olika alternativ till olja och kol rätas ut.

Jag tar inte ensidigt ställning för biobränslen (t.ex är jag inte emot en sansad användning av kärnkraft). Jag reagerar mot att folkpartisterna avfärdar biobränslen i ett ensidigt och statscentralistiskt ställningstagande för kärnkraft.

Det finns inte en enda patentlösning på klimatfrågan. Den enda "enkla lösningen" är att fasa ut oljan och kolet.