fredag 31 augusti 2007

Ganska mycket reformvilja i Centerpartiet

Partistämman i Kalmar bärs fram av offensiv förändringsvilja vilket går att läsa om i DN. Inget parti är idag så öppet för att ifrågasätta systemfelen i den svenska modellen. Men uppenbarligen finns det en oro hos partiledningen för att förändringsviljan hos ombuden är för stor. När stämmokommittén ville att Centerpartiet ska föra in alternativa idéer i socialförsäkringsutredningen till hur medborgarnas trygghet kan främjas på ett sätt som ökar egenmakten men bevarar solidariteten, då drog partiledningen i bromsknappen. Några reflexioner:

1. Kunskapen om socialförsäkrings- och välfärdsideologiska frågor är ganska låg. Det gäller både partiledning och de förändringsbenägna. Debatten blev därför extremt förvirrad. De flesta ledande politiker har varit alltför upptagna med näringspolitik för att hinna ägna sig åt någon mer framåtsyftande välfärdspolitisk debatt.

2. Debatten hämmades av extrem tidsbrist som ledde till att hela debatten fick föras med 1-minutersinlägg. Det var ingen idé att beskriva hur ett inslag av välfärdskonto i socialförsäkringen skulle kunna leda till att människor som blir sjukskrivna eller arbetslösa skulle söka sig till vidareutbildning och andra nya vägval. Inte heller hur en lika god omfördelning kan säkras utan samma höga skattetryck, statliga styrning av individen och omfattande kontrollåtgärder.

3. Debatten kommer inte att dö. Intresset för hur samhällsproblem kan åtgärdas genom att bättre kanalisera individernas egen kraft och förändringsvilja är alltför stort såväl hos ungdomsförbundare som bland många i partiledningen, riksdagsgruppen och tjänstemannakadrerna i riksdag och regering. Däremot är det dags att någon utanför partiledningen konkretiserar en principmodell som förenar en grundläggande trygghet lika för alla med ett individuellt välfärdssparande samt analyserar de olika effekterna en sådan skulle få.


Trots att partiledningen inte vågade gå hela vägen (nu), så innebär likväl besluten om en sammanslagning av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen samt förslaget om en slags rehabiliteringsförsäkring att partiet försvarar sin ställning som mest nytänkande och verklighetsinriktade i välfärdsfrågorna.

Inga kommentarer: