lördag 10 juli 2010

13+4 rätt för (C) och Alliansen

Miljöminister Carlgren (c) jämför i välgörande vredemod Regeringens och Alliansens miljöpolitik på SvD:s Brännpunkt. I tretton punkter visar han hur Sverige under en centerpartistisk miljöminister sedan 2006 kraftigt höjt ambitionerna och takten på nästan alla miljöpolitikens områden. Mer pengar till spårvägar, mångdubblat antal miljöbilar, fyrdubblad takt i att skydda skyddsvärd skog. På övergripande plan minskar klimatutsläppen snabbare än någonsin.

Man frågar sig hur det kan komma sig att alliansregeringen får så dålig cred på miljöområdet när resultaten faktiskt är väldigt tydliga. Är det för att miljörörelserna och journalisterna har förutfattade meningar? För att regeringen varit dålig på att föra ut sin politik? Eller är det helt enkelt så att ett parti som har miljö i namnet alltid vinner över partier som inte har det?

Jag kan i alla fall konstatera att också den på miljöområdet c-ledda alliansen i Stockholms läns landsting också övertrumfar det tidigare vänsterstyret som mp deltog i.
1. Vi har mer än fördubblat inköpstakten av miljöbussar. 330 mot 155.
2. Vi har fyrdubblat arbetet med klimatrening av lustgasen. Fyra nya reningsanläggningar på sjukhus mot ett för de rödgröna.
3. Vi har ökat resandet med kollektivtrafiken både totalt och som andel av resandet.
4. Vi har inlett den största spårutbyggnaden sedan tunnelbanan med etapp ett av Spårväg City, förlängning av tvärbanan till Solna och Sundbyberg, moderniseringar av Roslags- och Nynäsbanorna mm.

Tyvärr har väljarna alltför länge trott mer på miljöpartiets och de rödgrönas prat än på centerpartiets och alliansens resultat. Carlgrens artikel är ett steg i att ändra på det.

torsdag 1 juli 2010

Farsartat utspel från S om Vårdvalet

Igår publicerades rapporten om den oberoende granskning av Vårdval Stockholm som Karolinska Institutets folkhälsoakademi utfört. Akademin har undersökt effekterna av Vårdvalet under drygt två år på uppdrag av Stockholms läns landsting. Rapporten visar bland annat följande:

  • Läkarbesöken har ökat, främst i socioekonomiskt svaga områden.

  • Läkarbesöken bland så kallade vårdtunga patienter har ökat mer än för genomsnittet av befolkningen. Det handlar bland annat om patienter med diabetes eller patienter som haft stroke.

  • Kostnadsökningarna efter införandet av vårdvalet har varit marginella, trots att antalet läkarbesök ökat med 20 procent. Stockholmarna får alltså mer sjukvård för sina skattepengar.

  • Den ökade tillgängligheten har tillfallit alla grupper, både yngre och äldre upplever att det är lättare att komma i kontakt med en doktor och att det är lättare att få tid på en vårdcentral.

  • Antibiotikaförskrivningen har minskat

Utvärderingen visar att Vårdvalet uppnått just de positiva resultat som vi i Alliansen föresatte oss när vi sjösatte reformen 2008. Särskilt glädjande är det att KI:s rapport för andra året i rad uppvisar ett ökat vårdutnyttjande i socioekonomiskt utsatta områden. Det visar att vi är på rätt väg mot att skapa en mer jämlik, rättvis och tillgänglig vård för patienterna.

Jag och mina Allianskollegor skriver om detta på DN debatt idag. Samtidigt gick Socialdemokraterna ut och målade upp en helt annan bild från rapporten. "Vårdval Stockholm leder till ökade klyftor", lydde rubriken i ett pressmeddelande från Ilija Batljan.

Man undrar om det är rätt rapport som det socialdemokratiska kansliet fått tag på. Sossarnas förmåga att tvångsmässigt hålla fast vid sin uppenbart ogrundade svartmålning av Vårdvalet är nämligen häpnadsväckande.

KI:s rapport visar tydligt att läkarbesöken har ökat mest i utsatta områden och att det framför allt är de vårdtunga patienternas besök som ökat mest. Det är ett starkt trendbrott mot den tidigare ojämlika fördelningen av besök till förmån för mer välbärgade områden som rådde före Vårdvalet. Resursfördelningen i skattekronor mellan låginkomst- och höginkomstområden är i allt väsentligt jämbördig med fördelningen innan vårdvalet infördes.

Må vara med en knappt mätbar skillnad till låginkomstområdenas nackdel, men det är värt att minnas det som rapporten påpekar - att de även fortsättningsvis får en betydligt större del av resurserna än höginkomstområdena. Man ska också komma ihåg att vårdresurserna per invånare varierade enormt - också mellan olika låginkomstområden - innan vårdvalet infördes.

Socialdemokraterna med Ilija Batljan i spetsen gör en hel hönsfarm av en fjäder, när de vinklar rapportens slutsatser till att innebära att vårdvalet ökar orättvisorna i vården. S-utspelet ger därför en närmast farsartad effekt, där man griper efter halmstrån i en utvärdering som så entydigt visar att Vårdvalet gjort vården både mer effektiv och rättvis.

Jag kan inte heller undvika intrycket att det för socialdemokraterna är mycket viktigare hur mycket skattebetalarna betalar för vården än hur vilket resultat vården faktiskt levererar.

Vårdvalet har i allt väsentligt varit en succé. Centerpartiet är självklart beredda att ytterligare förbättra vårdvalet - vi har flera förslag till det. Men vi vänder oss med avsmak från den svartmålning som oppositionen, mot bättre vetande, ägnar sig åt.

Andra som bloggat om detta: Birgitta Rydberg, Peter Andersson, Catharina Elmsäter-Svärd, Paul Lindquist, Anita Hillerström Vagli, Raymond Svensson,