onsdag 16 september 2009

Skiljelinjen mellan Centerpartiet, MP och Expressen

En av Expressens ledarskribenter, Johannes Forssberg, agerar idag domare mellan Centerpartiet och Miljöpartiet i den debatt om Förbifarten och miljöideologi som undertecknad med flera deltagit i under de senaste veckorna. Forssberg menar att vi centerpartister är ”floskulösa”, blåögda och svepande i vår argumentation. Tyvärr studsar den kritiken tillbaka på hans egen ledare.

För det första har han missförstått vår kritik. Vi anklagar inte Miljöpartiet för att vara teknikfientliga. Vi anklagar dem för att vara bilfientliga, och därmed fientliga till de individer som känner ett behov av bil. Jag är starkt kritiskt till biltrafikens utsläpp men lika starkt övertygad om att en verklig miljöbilism är under snabb frammarsch.

Vår politik baseras inte på en ”tro” om en snabb teknikutveckling. Den baseras på en historisk erfarenhet att teknisk utveckling, understödd av ekonomiska styrmedel, löser problem som vi i dag inte kan se omedelbara lösningar på. Om man drar parallellen Förbifart Stockholm i dag, och tågtrafiken i förra seklets början, skulle tågen med miljöpartistiska glasögon ha framstått som den värsta sortens miljöförstöring som tvunget skulle ha stoppats. I dag går de flesta tåg på förnyelsebar el.

Kortsiktighet är den största stoppklossen för den tekniska utveckling som bidrar till en grönare miljö.

Motstånd till nya vägar – färdiga en bit in på 2020-talet - i en region där vägnätet över Mälaren är så uppenbart otillräckligt redan idag kan bara förstås som att Miljöpartiet vill minska biltrafiken mycket kraftigt i framtiden. Och detta oavsett om framtidens bilar bidrar till att förstöra klimatet eller inte.

Frågan är bara hur. För utan mycket kraftfulla åtgärder kommer biltrafiken inte att minska. Den enda lösning Miljöpartiet pekat på är ännu större kollektivtrafiksatsningar. Det är inget starkt styrmedel vilket alla vet som jobbat med trafikfrågor - de som behöver eller vill åka bil är mycket svåra att locka till bussar och tåg. Några andra idéer har inte Miljöpartiet presenterat. Bortsett från att trängsel och köer i sig är ett styrmedel.

Som liberal är jag starkt kritisk till att Miljöpartiet förkastar även miljöbilar som ett legitimt sätt att förflytta sig. Det är en frihetsinskränkande politik. Som miljövän kan jag inte se nyttan av att bekämpa miljövänliga bilar och tycker samtidigt inte att Miljöpartiet tar sitt ansvar för effekterna i Stockholms innerstad av den växande trafikinfarkten.

Slutligen, den principiellt viktiga skillnaden: Forssberg menar att MP tycker att vi behöver ändra vår livsstil, medan vi i Centerpartiet enligt honom tycker att ingenting i sak behöver förändras. Som jag berörde i mitt debattinlägg på politikerbloggen är lösningen på miljöproblemen inte punktförbud på symbolfrågor som flaskvatten, eller en jakt efter bilister. Lösningen är generella och teknikneutrala styrmedel, helst i form av en generell och hög koldioxidskatt.

Denna sortens styrmedel är kostnadseffektiva, ger mest miljöeffekt för varje satsad krona, och resulterar i det samhälle som mest liknar det vi har i dag då den minimerar politisk detaljstyrning. Som liberal är jag nämligen av uppfattningen att vårt samhälle i huvudsak är ett resultat av människors frivilliga överenskommelser, tycke och smak - och borde vara det även i fortsättningen.

Det är någonstans där skiljelinjen går mellan Centerpartiet å enda sidan, och Miljöpartiet och Expressens ledarsida å andra sidan.

Läs även Karl Malmqvist, Johan Hedin, Per Ankersjö

Uppdatering: Min och Pers korta replik kan läsas på Expressens ledarsida.

Intressant? Andra bloggar om Förbifart Stockholm, Centern, Centerpartiet, C, Miljöpartiet, MP, liberalism, miljö, trafik

4 kommentarer:

Anonym sa...

Centern är inte längre ett miljöparti, om dom någonsin var det. Nästa gång någon kallar centerpartiet ett miljöparti vet jag inte vad jag tar mig till. Centern går mer och mer mot höger och tänker mindre och mindre på sina kärnväljare. Kärnväljare som inte heller är allt för tända på miljötänkandet. Vart ska soppan som kallas Centerpartiet sluta...

Peter, forskare sa...

Jag tycker Expressens domslut är helt rättvist.

Jag hade faktiskt förväntat mig att Centern och miljöministern m fl skulle komma med bättre argument än vad man har gjort tills nu, om man nu vill förorda en motorväg på Ekerö före andra satsningar på infrastrukturen.

Jag hade också förväntat mig mindre av "miljöanpassat motorvägsbygge" och mer av "dagens vetenskap visar att..."

PS: Har du läst följande rapport?

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5754-1.pdf


Där står det bl. a. på sidan 123 att: "Först och främst kan konstateras att om tvågradersmålet ska nås krävs ett paradigmskifte
i transportpolitiken."

Peter sa...

Hej,

Läste din artikel igen:

Du tycks alltså mena att om man inte satsar 27 miljarder av våra gemensamma skattepengar på en motorväg på Ekerö utan istället vill investera dessa pengar i något annat alternativt sänka skatten så inleder man en "jakt efter bilister".

Oehört märklig debatt detta.

Unknown sa...

Nej, Centerpartiet har förstås ingen forskning eller några undersökningar bakom sig när de hävdar att elbilarna strax kommer att ta över.

Här förlitar man sig tyvärr på den blinda tro som inte hör hemma i en seriös debatt. Inte ens Vägverkets mest optimistiska prognoser hamnar på samma nivå som Centerpartiets önskningar om hur elbilen kommer att användas.

Dessutom verkar Centerpartiet totalt glömma bort det globala perspektivet. Om vi ska få fortsätta åka bil som idag så kan vi inte gärna förneka andra människor på jorden att göra det samma. En bilåkandenivå som över hela jorden ligger på samma nivå som i Sverige kommer att ge betydligt större utsläpp än idag även om alla bilar är elbilar. Jag har svårt att se det hållbara i lösningar som bara fungerar så länge en relativt liten del av jordens befolkning får ta del av dem.