måndag 14 september 2009

Miljörasism - ett galet argument

Idag publicerar Politikerbloggen rond 3 i min debatt med min miljöpartistiske kollega Raymond Wigg. Jag menar att Raymonds svar bekräftar en icke-liberal samhällssyn som t. ex. är mot bilar och konsumtion som sådan, medan jag och andra liberala miljövänner vill få bort miljöförstöringen, men med minsta möjliga ingrepp i människors frihet och egna livsstilsval.

Vad som upprör mig mest är dock Raymonds och andra miljöpartisters anklagelse att det är ”miljörasism” att vilja bygga Förbifart Stockholm. Raymond Wigg skriver:

Centerpartiet sviker klimatengagemanget och de boende på Järvafältet där Förbifarten ska gå i ytläge – vilket faktiskt kan kallas miljörasism.

Andra miljöpartister har framfört samma argument, t.ex. Rebwar Hassan (MP) som är kommunalpolitiker i Skärholmen i nyhetsprogrammet ABC i förra veckan. Han utvecklar också resonemangen på sin blogg. Det finns flera skäl till att begreppet miljörasism är galet:

För det första, motortrafiken idag dras rakt genom Stockholms innerstad. De människor i vår region som har den sämsta luftmiljön och det högsta bullret är faktiskt inte låginkomsttagare och invandrare utan innerstadens medel- och höginkomsttagare. Självklart kommer en ny motorled att öka trafiken just där den dras men ur rättviseperspektiv är det snarare en utjämning än en ökad orättvisa. Miljöpartiet bortser också från att framtidens bilar kommer ha betydligt lägre utsläpp, och på sikt inga alls.

För det andra, Förbifarten dras i tunnel för att rädda värdefulla natur- och kulturområden. Vore det enligt miljöpartisterna mera rättvist att dra Förbifarten i ytläge över Ekerö, Lövön och Grimstaskogen? Är miljö- och naturvännerna som framgångsrikt slagits för att rädda Grimstaskogen för välartikulerade? Grimstaskogen ligger f ö inte i ett entydigt välbärgat område utan är grönområde för socialt belastade områden som Hässleby gård och Blackeberg.

För det tredje, Skärholmen och Järva är de platser där E4:an och E18 går idag. För att påfarterna ska kunna göras måste antingen Förbifarten upp ur tunneln eller de andra motorvägarna grävas ner eller överdäckas. En del av Förbifartens framtida trafik går förbi områdena redan idag.

För det fjärde, ett av de viktigaste skälen för Förbifarten är att hålla ihop regionen och göra det lättare att arbetspendla mellan norra och södra länet. Skärholmen och Järvafältet kommer att få radikalt förbättrade kommunikationer både kollektivt och via bil. Det är knappast en nackdel för invånarnas arbetsmarknad eller områdenas attraktionskraft.

Att beskylla sina meningsmotståndare för miljörasism är att sänka argumentationen till en låg nivå. Centerpartiet är ett av Sveriges mest invandrarvänliga partier och tar aktivt ställning mot diskriminering, utanförskap och särbehandling. Även om jag förstår att begreppet inte ska förstås som synonymt med uppsåtlig rasism leder det tanken fel och misstänkliggör meningsmotståndarnas goda avsikter. Får sådana vilseledande begrepp spridning kan det kortsluta det politiska samtalet. Den som ropar miljörasism först vinner!

Anklagelser om rasism är alltid farliga och riskerar att förstärka motsättningar i samhället. Det ger verkliga rasister vatten på sin kvarn samtidigt som personer som känner sig utsatta på grund av invandrarbakgrund stärks i känslan av att mäktiga samhällsintressen vill dem illa. Även motståndare till Förbifarten borde ta ansvar för att inte späda på sådana stämningar.

Läs även Annie Johansson, Johan Hedin, Per Ankersjö och Oscar Fredriksson.

Intressant? Andra bloggar om Centerpartiet, C, MP, Miljöpartiet, Förbifart Stockholm, miljöbilism, miljö,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Förlåt, vad pratar du om? Det heter miljörasism och det innebär att lågutbildade människor med låg inkomst - påfallade ofta invandrare i områdena kring storstaden - inte får samma behandling som andra medborgare. Samma fenomen gör att barn och ungdomar till fattiga och låginkomsttagare, med föräldrar som inte kan tala för sig, exempelvis inte får adekvat LVU-vård och det är vanligare att socialtjänsten avbryter deras behandling, jämfört med barn och ungdomar i andra änden av skalan.
Det är dessa människor som inte får sin väg nedbyggd i tunnel, till skillnad från områden med stor andel människor i andra änden av skalan.
Det är helt logiskt.
Argument om att bilar i framtiden (eventuellt!) kommer att vara avgasfria är helt bisarra. Det är som att jag skulle misshandla någon och säga att i framtiden är det eventuellt så att misshandel är lagligt.
Om du bryr dig om invandrare så bör du se till att försöka höja utbildningsnivån, språkkunskapsnivån och därmed lönerna. Så får vi väl se i framtiden, när du har lyckats, om nästa stora väg förbi deras områden grävs ned eller inte.
Tänk efter lite.
Jag vill ha kvar Järvafältet som det är men det lär jag inte få. Ändå har jag valt att inte bo i stan utan utanför stan. Är inte det konstigt att jag som aktivt söker mig ifrån innerstadens smutsiga och själadödande gator måste flytta ännu längre ut om jag vill ha lite skog och äng? Hela Djurgården går att bebygga, varför gör man inte det, tror du? Kan det vara miljöras... Oj, vi säger miljödiskriminering i stället, så blir det inte lika jobbigt för dig.
Tänk efter lite.
Ps. Hur många storstäder är inte smutsiga och hårt trafikerade? Kan du ana konstnaderna för att gräva ned en hel innerstads infrastruktur? Är det ens en rimlig jämförelse?
Tänk. Efter. Lite.
Allis (all_is_taken@yahoo.se)

Johan Eriksson, Kista sa...

Haha! Hur menar du att verkliga rasister får vatten på sin kvarn? Otroligt roligt skrivet! Inte så smart. Men roligt.