tisdag 20 oktober 2009

Alliansbudgeten för 2010

I dag har jag tillsammans med mina kollegor i Alliansen i Stockholms läns landsting presenterat vårt budgetförslag för 2010. Trots att det ekonomiska läget är allvarligt har vi en budget i balans, och kan bland annat satsa 1.5 miljarder mer på sjukvården, 800 miljoner på SL, och behålla taxorna i trafiken. Vi lägger också 200 miljoner på en särskild satsning för att komma åt köerna i vården.

Även köerna i specialisttandvården för barn och ungdomar tar vi krafttag mot. Hittills har det varit ett monopol för Folktandvården men det bryts nu genom att privata vårdgivare får konkurrera och vårdval införs. Samtidigt ökas resurserna med 10 miljoner.

Som miljöansvarigt landstingsråd, är jag särskilt nöjd med de fortsatta satsningarna på SL. Att stärka den miljövänliga kollektivtrafiken är den enskilt största miljösatsningen vi kan göra i landstinget. Från idag till 2011 kommer miljöbussarna att öka från knappt 200 till närmare 700 och målet om att 50 procent av busstrafiken ska gå på fossilfria bränslen kommer att uppnås.

En annan fråga som jag med stor tillfredsställelse kan säga att vi verkligen har nått ett genombrott i är reduceringen av de klimatskadliga lustgasutsläppen. Med hot om skarpa ekonomiska viten kommer nu samtliga förlossningssjukhus som ännu inte har lustgasdestruktorer att införa det under 2010. Mot bakgrund av att varje förlossning motsvarar klimatpåverkande utsläpp motsvarande en resa Stockholm-Hamburg med fossilbränslebil och att det föds rekordmånga barn är det ett tungt bidrag till landstingets klimatinsats.

Miljöpartiet som hade ansvar för miljöfrågorna 2002-2006, nämner inte detta i sin presskommentar till vårt budgetförslag - men jag hoppas att de är nöjda att någon tar tag i problemet. När jag tog över ansvaret för miljöfrågorna hade man väldigt radikala mål men var långt från en realistisk lösning för att nå målen att minska utsläppen från förlossningar med 75 procent. Under mandatperioden går vi från 1 lustgasdestruktor till 6.

Birgitta Rydberg bloggar också om budgeten. Oppositionsbloggarna är dock märkligt tysta.

Intressant? Andra bloggar om stockholms läns landsting, SLL, centern, centerpartiet, Alliansen

Inga kommentarer: