måndag 15 september 2008

Helikopterläkarna på krigsstigen

Idag skriver DN om akutläkarna som inte vill byta arbetsplats. Oppositionslandstingsrådet Dag Larsson är inte sen med att kalla beslutet hyckleri och en försämring av akutsjukvården - när han själv tog beslutet om att avskaffa den livsviktiga sommarhelikoptern under sin tid vid makten. En helikopter vi återinförde efter valet. En och annan läsare tänker nog att politikerna - särskilt undertecknad - är helkorkade. Men som vanligt är verkligheten mer komplicerad än media gör gällande. Begrunda följande:

1. Förslaget att flytta akutläkarna från helikoptern på Värmdö till en mer centralt placerad akutläkarbil - är framtaget av landstingets främsta medicinska expertis. Syftet till skillnad från vad Larsson antyder att skapa en säkrare ambulanssjukvård. Med andra ord:

- Expertisen bedömer att det till flertalet olycksplatser går fortare att föra fram läkarna med bil.

- Expertisen bedömer att i de fåtal fall där helikopter behövs för att föra fram läkarna till olycksplatsen så kan antingen läkarna hämtas av helikoptern eller Uppsala-helikoptern anropas.

2. Att akutläkarna sitter i helikoptern innebär att de som är beroende av helikopter för vanliga ambulansuppdrag - dvs. skärgårdsbor och boende i avlägsna delar av länet - inte får en lika bra ambulanssjukvård som de som kan nås med bilambulans. Detta eftersom helikoptern måste hållas i största möjliga beredskap för stora olyckor eller de mest allvarliga fallen.

3. Akutsjuksköterskorna är faktiskt basen i hela länets ambulanssjukvård och minst lika bra lämpade som akutläkarna att ta hand om de allra flesta fall där ambulans behövs. Det gäller t. ex. sannolikt för den motorsågsolycka på Ljusterö som nämns i DN-artikeln. Med andra ord:

- De som är beroende av helikopter för att nås av ambulans har i allmänhet inte något större behov av akutläkare än de som bor på fastlandet eller i länets centrala delar.

- Snabbhet och akutsjuksköterskor är de avgörande faktorerna i en trygg ambulanssjukvård.

4. Ambulanssjukvården behöver hela tiden noggrant utvärderas. Det gäller också denna förändring. Märker vi att det av expertisen framtagna förslagen inte fungerar bra kommer vi att vidta snabba åtgärder.

Intressant? Andra bloggar om ambulans, stockholms läns landsting

torsdag 11 september 2008

Vi arbetar fortfarande för mångfald i Stockholm

Den som läser dagens DN kan få intrycket att Alliansen tvärbromsar i frågan om avknoppningar som en intervju med ett de fyra sjukvårdslandstingsråden ger sken av. Så är inte fallet - något beslut om att stoppa arbetet för mångfalden i vården finns inte. Vi är alla gemensamt fast beslutna om att öka personal- och patientinflytandet. För att klargöra vår ståndpunkt skickade vi nyss ut följande pressmeddelande.

När det gäller folktandvården har det hela tiden framgått att överlåtanden till personal ska ske på marknadsmässiga villkor. Därför är risken för förseningar på detta område små även om tekniken för verksamhetsöverlåtelserna och priset kan justeras.

Centerpartiets utgångspunkt är att de modiga och driftiga medarbetarna som har börjat processen med avknoppning fortfarande ska kunna ha möjlighet att driva inrättningarna i egen regi. Vi tänker inte lättvindligt överge varken de personalgrupper som med stora vedermödor och personliga risker utvecklat avknoppningsidéer eller medborgarna som har behov av en bättre konkurrens i tandvården.

torsdag 4 september 2008

Vårdval Stockholm: Socialdemokratisk reträtt

För ett par dagar sedan skrev jag på DN Debatt tillsammans med mina allianskollegor om förändringarna av Vårdval Stockholm, där vi bland annat viktar om åldersersättningar och fördubblar miljöersättningen. När jag läser kommentarerna om "reträtt", varav många säkert har läst bara den av DN Debatt satta rubriken, slås jag av hur underlig debatten har blivit. Vår ambition som vi har varit helt öppna med från början har varit att finjustera vårdvalet allt efter vi upptäcker behov av förändringar. Reträtten i frågan är i själva verket Socialdemokraternas.

Oppositionen menar att Vårdval Stockholm innan förändringarna missgynnade invandrare, när vi har på bara sex månder fått 18 nya husläkarmottagningar (pdf) varav 6 stycken i socialt utsatta områden. Innan årets slut förväntar vi oss nå ca 40 nya mottagningar över hela länet. Oppositionslandstingsrådet Dag Larsson tycks mena att det är klasspolitik. Men mellan 2002 - 2006 när (S) var i majoritet var det istället en nettoförlust på 2 mottagningar. Om Vårdval Stockholm, då som nu, är orättvist måste frågan ställas vad deras egen modell för tillgänglighet var. En mediabild har satt sig, ivirigt påeldad av oppositionen, att vårdvalet har inneburit fler besök per patient och läkare. Alltså, att ersättningssystemet premierar återbesök för åkommor som kunde behandlats vid ett enda tillfälle. Men så är det inte. Utvärderingen (pdf) konstaterar istället:

Det finns ingenting i denna rapport som visar på att varje individ får fler besök till följd av att man delar upp besök i fler eller att man kallar till "onödiga" återbesök.

I själva verket har antalet läkarbesök ökat med 12% enligt de två utvärderingarna som kom i halvårsskiftet. I absoluta tal har antalet människor som faktiskt kommer fram till vården ökat med 100 000. Det är fantastisk tillgänglighetsökning som visar att läkare spenderar mindre tid med att vända papper och mer tid med att möta vårdtagare.

Socialdemokraternas alternativ då
Att Vårdval Stockholm granskas och utsätts för kreativ kritik är i grunden bra. Inte desto mindre har vårdvalsidén att pengarna följer individen (och hälsobehov) i största möjliga mån fått mycket orimlig kritik, särskilt när vi beaktar vad vi hade när (s) styrde landstinget. Istället för att pengarna följde individens vårdbehov och geografiska förflyttningar existerade det ca 170 särskilda avtal med olika vårdcentraler som kontinuerligt förhandlades om. Men ersättningarna var inte kopplade till prestation. T ex kunde vårdcentraler i Tensta få oerhört mycket resurser, men medborgare fick ändå inte kontakt med vården eftersom det inte existerade ett incitamentssystem där bra tillgänglighet ledde till mer resurser, och vice versa.

Det tidigare systemet var orättvist även på andra sätt. Då ersättningar bestämdes i förhandlingar, kunde två vårdcentraler med likvärdig vårdtyngd få helt olika ersättningar - enbart för att förhandlaren på den ena vårdcentralen var skicklig. Till detta lapptäcke av hundratals specialavtal och godtyckliga ersättningar som inte alls med nödvändighet speglade vårdbehoven existerade en situation där politiker och profession förhandlade i media. En medialt skicklig chef i vården kunde sätta i system att utmåla sin egen vårdcentral som särskilt utsatt och på så vis sätta politiskt tryck för mer resurser. Politiker delade efter eget tycke (och medialt tryck) ut resurser utefter vad de trodde skulle vara en behövande vårdcentral. Men eftersom någonting så komplext som vårdbehov och vårdutbud inte går att centralplanera, allra minst i en organisation som måste göra politiska avvägningar, drogs vården med utbudsbrister och konstanta felsatsningar.

Socialdemokraternas alternativ i dag
En av oppositionens huvudsakliga kritik mot Vårdval Stockholm är att ersättningssystemet är mer finkorningt än tidigare. Ersättningar utgår i högre utsträckning från individens eget vårdbehov istället för bostadsort. Därför är det både häpnadsväckande - och glädjande - att Socialdemokraterna nu vill ta Vårdvalet ett steg längre genom ett s.k. ACG-system (Adjusted Clinical Groups) som är ett ännu mer individbaserat ersättningssystem än vårdvalet. Det är en riktig kovändning från bara ett par dagar sedan när (s) fortfarande ville dela ut pengar efter samma stadsdels- och kommun-modell som ledde till den dåliga tillgänglighet och nedläggningar som har varit kännetecknet för primärvården i Stockholm under S-styret.

Än mer häpnadsväckande än att Socialdemokraterna tycks ha lagt klasskampsretoriken åt sidan och nu stället upp på det som är vårdvalets grundtanke, resurserna följer individen, är att de vill införa ett ACG-system inom ett år. Den med gott minne minns säkert kritiken från (s) mot att vi tvingades snabbutreda Vårdvalet och lansera det på ett halvår för att ta itu med de skriande brister som fanns i vården. Sedan i tisdags är stora omstruktureringar av vården (ACG är en reform i storleksordningen Vårdval Stockholm eller större) inget problem för Socialdemokraterna. Även här har (s) vänt, bokstavligt talat, över en natt.

Alliansen i landstinget ställer sig positiva till ACG, det är ett lovande system som prövas i bl.a. Region Skåne. Men det måste givetvis utvärderas noggrant hur det eventuellt kan anpassas till Stockholms egna förhållanden innan det kan bli aktuellt att införa det i Stockholms läns landsting. Det är i vilket fall som helst glädjande att Socialdemokraterna har tagit av sig de ideologiska skygglapparna och nu förespråkar individbaserade ersättningssystem.

Intressant? Andra bloggar om Vårdval Stockholm, Socialdemokraterna, Alliansen